Hem
Kontakta mig
Psykoterapi
Symboldrama
Legitimerad psykoterapeut?
Hur bra är psykoterapi?
Företagshälsovård
Föräldrarådgivning
Parterapi / familjerådgivning
Danderyd familjerådgivning
Ekerö familjerådgivning
Huddinge familjerådgivning
Järfälla familjerådgivning
Lidingö familjerådgivning
Nacka familjerådgivning
Sollentuna familjerådgivning
Solna familjerådgivning
Stockholm familjerådgivning
Täby familjerådgivning
Österåkers familjerådgivning
Länkar

Symboldrama

Symboldrama är en psykoterapeutisk metod som använder avspänning för att komma åt djupt
förborgade minnen, känslor och konflikter.

Med psykoterapeuten som följeslagare gör klienten en vandring i sitt inre landskap. Den
inre föreställningsvärlden utforskas och upplevelser spelas upp som en dröm – men i vaket
tillstånd.

Klienten får föreställa sig ett motiv, som i allmänhet föreslås av psykoterapeuten. I dramat
gestaltar klienten i sin egen takt det som är aktuellt att arbeta med- och under dramats gång
förmedlar kliente skeendet och sina upplevelser till psykoterapeuten.

Som en hjälp till ytterliggare bearbetning målar klienten det som känns viktigt.
Symboldrama underlättar återupplevandet och bearbetningen av händelser som ligger djupt
i klienten och tidigare endast gjort sig påminda i svårförståliga, känslomässiga reaktioner,
psykosomatiska besvär och /eller problem i tidigare relationer.

Den tillåtande terapeutiska miljön erbjuder möjlighet för klienten att upptäcka sina egna
resurser och sin egen kreativitet.

I symboldramat ges dessutom möjlighet att på ett symboliskt plan möta och på ett nytt sätt
handskas med svårigheter och konflikter och på så sätt reparera tidigare trauman.

Om du vill läsa mer om symboldramametoden gå till symboldramaföreningens hemsida
www.symboldrama.se